Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell
 

Fjell Menighetsråd

 
Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave "å vekke og nære" det kristelige liv i Fjell menighet. Menighetsrådets medlemmer sitter i 4 år. Det sittende menighetsrådet ble valgt inn september 2015.

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

 

Dag Dato Tid Tittel Sted Sakliste