Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Nabokafeen

nabokaffe ekholt

Torsdagskafeen i Fjell kirke har eksistert i mange år. Kafeen kalles også Nabokafeen og er åpen hver torsdag i storefri (ca 11.00 -12.00) og er først og fremst et samlingssted for elever fra Galterud skole.

De siste årene har vi erfart at det kommer alt fra 20 – over 100 ungdommer. De kjøper vafler, tomatsuppe, finner frem matpakka og hygger seg. Frivillige står for gjennomføringen av tilbudet, mens jeg (diakon i Fjell kirke) følger opp og har hovedansvaret. Motivasjonen vår er at elevene får et friminutt i hyggelige omgivelser og at de får erfare at kirken er et sted for alle, uavhengig av religiøs tilhørighet.

I tillegg har vi disse målsetninger med tilbudet:
- Vi ønsker å være tilstede for ungdommene, og at de skal få møte både representanter fra kirken og andre voksne som er trygge og ansvarlige. Derfor inviterer vi av og til kommunens uteteam, politiet, og andre til å komme.
- Av og til bruker vi denne arenaen til å formidle samhold, solidaritet og aksept for forskjellighet. Vi har derfor hatt besøk av religiøse ledere, fra moskeen og fra sikh-tempelet. I år har vi planer om at presten vår, Ivar Flaten og imam Noor skal delta på FN-dagen den 24.oktober.