Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Fjell sokn

Fjell kirke 2Fjell sokn av Den norske kirke, ligger i høyden på sørsiden av Drammenselva med grenser mot Strømsø, Tangen, Skoger og Konnerud menigheter.

Det er et godt samarbeid med alle soknene i Drammen prosti, men i særlig grad med Strømsø og Strømsgodset. Historisk var Fjell sokn et ”kapellani” under Strømsø prestegjeld. Det er ca 4 km mellom Strømsø kirke og Fjell kirke. Innbyggertallet totalt er ca 13.500, fordelt med 6.300 i Strømsø og 7.200 i Fjell sokn.

I Fjell menighet jobber sokneprest Ivar Flaten, organist Galina Trintsoukova, kirketjener Wenche Solbakken, diakon Signe Myklebust og trosopplærer Kjerste Haave Reknes. Staben har sine kontor i Fjell kirke.

Kirkens medlemsregister viser 2.052  i Fjell (per. 20.9.2012). Differansen mellom innbyggere og medlemstall kan beskrives for Fjells vedkommende med at Fjell sokn må være et at de mest multinasjonale sokn i landet, for eksempel er 36 nasjonaliteter representert på Fjell skole.

Fjell har en barneskole en ungdomsskole samt ett bo- og servicesenter.

Fjell kirke er en moderne arbeidskirke beliggende i området Galterud/Fjell. Kirken ligger høyt og fritt, nesten i skogkanten og med god utsikt over byen og fjorden. Den ble innviet i 1984 og har siden den gang, foruten gudstjenesten, gitt rom til mange aktiviteter for små og store. 

Ta gjerne kontakt med staben dersom du har spørsmål eller ideer.