Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Visjon og satsingsområder

Fjell menighetsråd har vedtatt en visjon for sitt arbeid . Visjonen blir utmyntet i satsingsområder for kommende år som igjen utformes i en handlingsplan. Satsingsområder og handlingsplan blir fortløpende vurdert og vil dermed kunne endres gjennom perioden. Handlingsplanen er utgangspunkt for årsmeldingen som blir avgitt i årsmøte i menigheten i mars hvert år.

Visjon for Fjell menighet

Fjell kirke er et møtested for alle 

Satsingsområder 2013

Variert gudstjenesteliv
· Etablere nye liturgier som er vedtatt
· Arbeid med salmer i gudstjenesten
· Videreutvikle samhandling med trosopplæringen
Aktiv kultursatsing
· En kulturkveld i måneden med variert innhold.
Møtestedet
· Søke økt samarbeid med flere frivillige
· Videreutvikle tilbud for barn og deres foreldre
· Fokus på arbeid med religionsdialog
· Sikre videreføring av prosjektet Fjell i bevegelse
Kommunikasjon
· Videreutvikle bruken av Internett: hjemmesider og Facebook
Økonomi
· Øke antall faste givere.
· Tilrettelegge for mer utleie.