Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Messe under regnbuen søndag 23.9. kl. 12.00 Strømsø kirke

Dato: 18.09.2018

Jakobsmessene av Erik Hillestad blir feiret jevnlig i Oslo. Denne liturgien er skrevet med takk for mangfoldet. Liturger og musikere, forsangere og menighetene i Strømsø, Fjell og Tangen deltar.

image

Ny messe – skapt i takknemlighet over mangfoldet av religioner.

Tekstene til ”Messe under regnbuen” er skrevet av Erik Hillestad, musikk av Øyvind Kristiansen. I messen blir hver av de store verdensreligionene speilet gjennom takkebønner. ”I en tid der motsetninger mellom religionene dyrkes og fremheves er det en kjærlighetsgjerning å feire denne messen”, hevder opphavsmennene.

”Messe under regnbuen” som har nye ord og toner bygger på den tradisjonelle messestrukturen. Den bruker regnbuen som symbol for fred og mangfold. De som har skapt den hevder at de ønsker å fremheve andre religioners bidrag til å vekke til live gudsbildet i hvert enkelt menneske og deres bidrag til humanitet, fred og sameksistens i respekt for forskjeller.

Siste dag av årets festival inviterer vi til Messe under regnbuen med lokale prester og musikere i Strømsø kirke.

Medvirkende:
Karoline Faber og Ivar Flaten (liturger) / forsangergruppe / kapellmester Audun Reknes (klaver), Andrea Louise Horstad (sang), Andreas Haga (bass), Jonas Kilmork Vemøy (trompet), Kim Andre Vian Bjerkestrand (trommer) og vokalgruppen Doremix (forsangere/solister).

Gudstjenesten er et samarbeid mellom Drammen Sacred Music Festival, Strømsø menighet, Bykirken Strømsø, Kirkens Bymisjon og Kirkelig dialogsenter Drammen.

Kirkekaffe

Hele programmet for festivalen finner du på www.drammensacred.no